EKJ

E8001 – Железопътни гари в участъка от Вордингборг до Никобинг Фeлстър (Рингстед – Фийманд, Дания)

REFERENCE:Station Works


Програмата Рингстед – Фийманд включва модернизация на съществуващата датска железопътна линия между Рингстед и Никобинг Фелстър.


Това включва разширяване на съществуващата единична железопътна линия от Бордингборг до Никобинг Фелстър в двойна железопътна линия (с изключение на мост Шторстрьом), електрификация на цялата линия и подобряване на инфраструктурата за увеличаване на макс. проектна скорост на пътническите влакове до 200 km/h с макс. проектно натоварване до 22,5 тона и макс. проектна скорост на товарните влакове до 100 km/h макс. проектно натоварване до 22,5 тона.


E8001 – Желзопътни гари включва проектиране и строителство на следните 6 железопътни гари:

ЖП гара Глюмзу км 75+000

 • Демонтаж и изграждане на нов пешеходен мост или повторно изграждане и смяна на съществуващия мост
 • Изграждане на нова настилка на пероните, включително уплътняване и дренаж от км 75+675 до км 76+165
 • Изграждане на шумозащитни огради от дясната страна на коловозите от км 75+830 до км 76+165
 • Изграждане на подпорни стени от км 75+780 км 76+135
 • Нови указателни и информационни табели по пероните
 • Демонтаж и замяна на съществуващите устойства за таксуване на пътниците и информация за трафика
 • Реконструкция на указателните табели и тактилната настилка

Проектиране и изграждане на нови площи за паркиране на велосипеди и зона за достъп от съществуващата зона на гара. Приблизително 1000 квадратни метра.
Проектиране и изграждане на нова зона за автобуси, таксита, велосипеди и паркоместа за инвалиди. Нови подпорни стени, стълби и безплатен достъп до платформата. Включва връзка с обществения път. Приблизително квадратни метра.

ЖП гара Вордингборг км 118+000

 • Разрушаване на съществуващ бетонен мост
 • Изграждане на нов мост
 • Изграждане на шумозащитни огради от лявата страна на коловозите от км 118+175 до км 118+600
 • Нови указателни и информационни табели по пероните
 • Демонтаж и замяна на съществуващите устойства за таксуване на пътниците и информация за трафика, включително нови системи в западната част на гарата
 • Осъществяване на нов достъп от съществуващата железопътна гара до съществуващия перон 1
 • Реконструкция на указателните табели и тактилната настилка
 • Нова ограда между железопътните линии

Изграждане на нови достъпи и паркинги по съществуващия перон 1. Приблизително 1000 квадратни метра.

ЖП гара Алслев км 206+200

 • Изграждане на нов мост
 • Изграждане на нова конструкция за перон
 • Изграждане на нова настилка на пероните, включително уплътняване и дренаж от км 206+000 до км 206+400
 • Изграждане на шумозащитни огради от двете страни на коловозите от км 206+100 до км 206+400
 • Изграждане на подпорни стени от км 206+200 до км 206+370
 • Нови указателни и информационни табели по пероните
 • Демонтаж и замяна на съществуващите устойства за таксуване на пътниците и информация за трафика
 • Реконструкция на указателните табели и тактилната настилка
 • Реконструкция на зоните за автобусни спирки и паркинги


ЖП гара Ескилстрюп км 210+700

 • Изграждане на нов пешеходен мост
 • Изграждане на нова настилка на пероните, включително уплътняване и дренаж от км 210+675 до км 210+915
 • Изграждане на шумозащитни огради от двете страни на коловозите от км 210+675 до км 210+920
 • Изграждане на подпорни стени от км 210+730 до км 210+920
 • Нови указателни и информационни табели по пероните
 • Демонтаж и замяна на съществуващите устойства за таксуване на пътниците и информация за трафика
 • Реконструкция на указателните табели и тактилната настилка

ЖП гара Никобинг Фелстър км 220+800

 • Изграждане на нова конструкция за перон и нова настилка на съществуващите пероните, включително уплътняване и дренаж от км 220+670 до км 220+735 и от 220+640 до км 220+810
 • Нови указателни и информационни табели по пероните
 • Нови тактили плочи по съществуващите перони и в тунела
 • Парапети и маркировки на съществуващите стълбища

ЖП гара Люндбю км 106+400

 • Демонтаж и изграждане на нов пешеходен мост или повторно изграждане и смяна на съществуващия мост
 • Подмяна на указателните и информационни табели на островния перон
 • Реконструкция на съществуващите перони
 • Реконструкция на указателните табели и тактилната настилка