EKJ

Технически проект за рехабилитация на път III–811 – “II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник”

Път III-811 свързва два малки града и пет села с два регионални града – София и Перник. Общата дължина е 42.520км. Целта на проекта е да се подобрят техническите характеристики и носещата способност на настилката и пътното платно, за да се подобри безопасността на движението и комфорта на шофиране.

Пътища

Дължината на пътя е 42 520 км, а широчината варира между 5 и 10 метра. Ще бъдат възстановени 15 км от цялата дължина на пътя, а останалите 25 км ще бъдат напълно реконструирани.

Съоръжения

Проектът включва и 14 моста, на които е направена оценка на състоянието и е предвидена реконструкция на основните елементи на конструкцията. Ще бъдат изградени На 4 моста ще бъде направена нова връхна конструкция, а на мястото на едни от мостовете ще бъде изграден напълно нов.

Обхват на проекта