EKJ

Идеен проект за трета метролиния в участъка между MС III-5 и MС III-2 – частична актуализация

REFERENCE: Метро София


Третата метролиния свързва Североизточната и Югозападната част на София. Общата дължина на този участък е 16 км и се състои от 19 метростанции. Очаваното натоварване на линията е 170 000 пътници дневно, като максималната скорост на влаковете е 80 км/ч.

Актуализацията на настоящият идеен проект се налага във връзка  инвестиционните намерения на ПУП, при което метростанциите стават подземни.

Проектът е за метротрасето от км 4+307.53 до км 1+262.10 с обща дължина 3045.43 м. В обхвата му са включени три подземни метростанции МС III-4, МС III-3, МС III-2, както и участък за оборот и топъл резерв на метросъставите след МС III-2 на изток.

Проектът включва следните 14 проектни части: