EKJ

Идеен инвестиционен проект за естакади на Софийски околовръстен път от ул. “Ралевица” до АМ “Люлин”; гр. София

REFERENCE: Ring Road Viaducts


Изготвяне на идеен инвестиционен проект по част “Конструктивна” за естакади от км 52+363.42 до км 53+692.42 и от км 54+360 до км 54+560 на Софийски околовръстен път от ул. “Ралевица” до АМ “Люлин”; гр. София

Подобряването на инфраструктурата на София изисква създаването на обходен път на околовръстното шосе. Като част от проекта се разглеждат два виадукта разположени в гъсто населен район на съществуващия околовръстен път. Проектирането на новите виадукти е подложено на големи ограничения заради съществуващата и заобикалящата ги инфраструктура.

Настоящият идеен проект засяга проектирането на две пътни естакади.


Естакада от км 52+363,42 до км 53+692,42

Обща дължина на естакадата 1329.00 m с широчина 27.50 m (2 платна по 10.50 m + разделителна ивица 3.00 m + 2 тротоара по 1.75 m) .
Обща дължина на подходни рампи 153.50 m с широчина 8.50 m (платно за движение 6.00 m + разделителна ивица 0.75 m + тротоар 1.75 m) .

Конструкцията на естакадата се състои от 57 отвора с различни дължини, като е разчленена на 13 отделни секции:

  • Стоманобетонна връхна конструкция имат 10 от секциите (дължини на секциите от 70 m до 110 m; обща дължина – 858 m, а отворите в тях са с дължина между 15 m и 30 m).
  • Стоманена връхна конструкция имат 3 от секциите (дължини на секциите от 135 m до 168 m; обща дължина – 471 m, а отворите в тях са с дължина между 29 m и 55 m).
  • Подходните рампи са две и имат стоманобетонна връхна конструкция (с дължини съответно 96.50 m и 57.00 m).

Естакада от км 54+350 до км 54+570

Обща дължина на естакадата 200.00 m с широчина 27.50 m (2 платна по 10.50 m + разделителна ивица 3.00 m + 2 тротоара по 1.75 m).

Конструкцията на естакадата представлява две отделни съоръжения, по едно за всяка посока на движение. Разчленена е на 4 секции със стоманобетонна връхна конструкция с дължина по 100 m, по две за всяка посока. Всяка от секциите е с три отвора (два крайни отвора по 30.00 m и среден 40 m).


Обща дължина на разработени пътни мостови съоръжения 1682.50 m, а площта им е 43 352.25 кв. м.