EKJ

Спунс Суд – част от южната дъга на околовръстното на Силкеборг

REFERENCE: Spund Syd


Съоръжения:

  • Проектиране на кос, пътен стоманобетонен мост с пилотно фундиране.
  • Проектиране на пътен стоманобетонен тунел с пилотно фундиране.

Пътища:

  • Проектиране на нова автомагистрала, включваща пътен тунел по трасето си.
  • Проектиране на пътен възел на автомагистрала.
  • Проектиране на временни организации на движението.
  • Реконструкция и ново проектиране на пътища от различни класове – градски и извънградски.
  • Проектиране на вертикални планировки на различни по вид и интензивност пътни кръстовища, включващи велоалеи, пешеходни алеи и др.
  • Проектиране на вертикална и хоризонтална сигнализация, пътна маркировка и съоръжения за безопасност по пътищата.