EKJ

Нова Университетска Болница Одензе ( New OUH )

REFERENCE: New OUH


Нова Универитетска Болница Одензе e с площ 250 000 кв.м., от които 30 000 кв.м. Факултет по Здравни Науки.

Ий Кей Джей България ЕООД участва в разработването на част Пътна на фаза Работен проект.

Пректиран е околовръстен път със специална лента за движение на линейки с дължина 2км, както и пешеходни и велоали по цялата му дължина.

Проектирането обхваща и 50 000 км.м. паркоместа, обслужващи цялата територия на болницата.


ПЪТИЩА: