EKJ

Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин пелин и Елин Пелин – Септември; Участък Елин Пелин – Ихтиман

REFERENCE: Виадукти Елин Пелин - Ихтиман


Подготовка на подробни устройствени планове и технически проект на “Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” Участък Елин Пелин – Ихтиман

Специфичните цели за модернизацията на железопътните участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември са подобряването на безопасността на железопътния участък, увеличаването на скоростта по участъка, увеличаването на капацитета и намаляването на замърсяването на околната среда.

Проектът касае проектирането на два стоманобетонни моста на два коловоза.


Мост 30+217 км

 • Състои се от 6 средни отвора с дължина 30m и 2 крайни отвора с дължина 27m. Общата дължина на съоръжението е 234m.
 • Съоръжението е разположено в хоризонтална крива с радиус 1500m по левия коловоз в посока Ихтиман и 1504m по десния коловоз.
 • Рамкова стоманобетонна конструкция.
 • Един отвор на конструкцията се състои от 8 предварително изготвени греди с дължина 22m и тегло 35 тона.
 • Гредите са свързани с обединяваща стоманобетонна плоча.
 • Долното строене се състои от стоманобетонни устои директно свързани с връхната конструкция и гардбаласта.
 • Фундирането е осъществено с изливни висящи пилоти с диаметър Ø1,2m и дължина 20m.
 • В двата края на съпръжението са предвидени дилатационни фуги.
 • Зад гардбаласта е разположена подпорна стена, която поема натоварването от земната основа.

Мост 30+756 км

 • Състои се от 12 средни отвора с дължина 30m и 2 крайни отвора с дължина 27m. Общата дължина на съоръжението е 414m.
 • Съоръжението е разположено в хоризонтална крива с радиус 1500m по левия коловоз в посока Ихтиман и 1504m по десния коловоз.
 • Рамкова стоманобетонна конструкция.
 • Един отвор на конструкцията се състои от 8 предварително изготвени греди с дължина 22m и тегло 35 тона.
 • Гредите са свързани с обединяваща стоманобетонна плоча.
 • Долното строене се състои от стоманобетонни устои директно свързани с връхната конструкция и гардбаласта.
 • Фундирането е осъществено с изливни висящи пилоти с диаметър Ø1,2m и дължина 20m.
 • В двата края на съпръжението са предвидени дилатационни фуги.
 • Зад гардбаласта е разположена подпорна стена, която поема натоварването от земната основа.