EKJ

Дания

Оценка на състоянието и анализ на Магазин Дю Норд за новото метро на Копенхаген

Нова високоскоростна железопътна линия Копенхаген – Рингстед – участък TP10

Спунс Суд – част от южната дъга на околовръстното на Силкеборг

Тунел Фиймандбелт – Комбиниран (пътно – железопътнен)

Пешеходен мост над Фестнингсканален

Нова Университетска Болница Одензе ( New OUH )

Работен проект на съоръженията по нова високоскоростна железопътната линия – Фийманд – Рингстед

Винге Център (Фредериксунд, Дания)

E8001 – Железопътни гари в участъка от Вордингборг до Никобинг Фелстър (Рингстед – Фийманд, Дания)