EKJ

Услуги

Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД предоставя услуги при изготвяне на инвестиционни проекти и консултации в областта на транспортната инфраструктура и промишленото и гражданско строителство във всичките им фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“.

В процеса на проектирането, екипът на EKJ България изготвя:

Дейността на Ий Кей Джей България ЕООД обхваща ново проектиране, реконструкция, рехабилитация и оценка на състоянието на съоръжения от инфраструктурата и промишленото и гражданското строителство в следните области:

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА:

Пътища:

Метро:

Съоръжения:

Проектиране на пътни и железопътни конструкции от различен тип – стоманени, стоманобетонни и предварително напрегнати конструкции съгласно Еврокод:

ЖП:

СГРАДИ:

ВиК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ:

ОБСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА:

Авторизиране на инфраструктурни проекти, съгласно Българското законодателство.