EKJ

Тунел Фиймандбелт – Kомбиниран (пътно – железопътен)

Reference: Fehmernbelt

Тунелът Фиймандбелт ще бъде най-дългия в света от типа си както за път така и за железопътен транспорт.

Фиймандбелт ще бъде изграден като потопен тунел между Родбюхавн на Лоланд и германския остров Фийманд. За разлика от стандартното изпълнение на тунели, потопеният тунел се състои от кухи бетонни елементи, изпълнени на сушата и сглобени на секции, за да образуват тунела.

Тунелът ще се състои от 79 отделни елемента, всяка с дължина 217 метра и 10 специални елемента с долен етаж за използване на оборудването за експлоатация и поддръжка на тунелите.

Изкопът за тунелът трябва първо да бъде изкопан в морското дъно, за да се изгради връзката Фиймандбелт. Този изкоп ще бъде широк 60 метра, дълбок 16 метра и дълъг почти 19 км. Общо около 19 милиона кубически метра камък и пясък ще бъдат изкопани от морското дънo. Това ще бъде използвано за да се обособят приблизително три квадратни километра нови природни територии на Лоланд и в по-малка степен на Фийманд.

Проектът е изготвен на идейна фаза.