EKJ

Технически проект на ново строителството на мост над река “Вит”

REFERENCE: Мост река Вит


Целта на проекта е за да изготви оценка на състоянието на съществуващ устой на мост и ако е възможно да бъде адаптиран при проектирането на новото горно и долно строене. Изготвен е проект за триотворен мост с различни дължини е различните варианти. Общата дължина на връхната конструкция на моста е 63.00 m. Габаритът се състои от пътно платно – 8.00 m и тротоари 2×2.00 m.


Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 1 е избран от Възложителя след фаза 1 от проектирането и е разработен в пълен обхват. Проектът е изготвен с пълни геодезически и геоложки проучвания, както и проекти за опазване на околната среда и безопасни условия на труд по време на строителството.