EKJ

Нова високоскоростна железопътна линия Копенхаген – Рингстед – участък ТР10

REFERENCE: TP 10 


TP10 е част от новата високоскоростна железопътна линия Копенхаген – Рингстед. Участъка включва 3 км. от железопътната линия и прилежащите ѝ съоръжения и пътища.


СЪОРЪЖЕНИЯ:


ПЪТИЩА: