EKJ

Нова високоскоростна железопътна линия Copenhagen – Ringsted – участък ТР10

REFERENCE: TP 10 


TP10 е част от новата високоскоростна железопътна линия Copenhagen – Ringsted. Участъка включва 3 км. от железопътната линия и прилежащите ѝ съоръжения и пътища.


СЪОРЪЖЕНИЯ:


ПЪТИЩА: