EKJ

Работен проект на съоръженията по нова високоскоростна железопътната линия – Фийманд – Рингстед

Работният проект се отнася за обновяването на съществуващата линия между Фийманд и Рингстед. Това включва обновяването на съществуващата двойна линия от Рингстед до Вордингборг, установяването на нова двойна линия между Вордингборг и Холебай, електрификация на цялото трасе и подобряването на прилежащата инфраструктура за повишаване на скоростта до 200км/ч.

Съоръженията са разделени в два участъка:

Направена е унификация на съоръженията, като те са разделени на 3 типа: