EKJ

Работен проект на съоръженията по нова високоскоростна железопътната линия – Fehmern – Ringsted

Работният проект се отнася за обновяването на съществуващата линия между Fehmern и Ringsted. Това включва обновяването на съществуващата двойна линия от Ringsted до Vordingborg, установяването на нова двойна линия между Vordingborg и Holeby, електрификация на цялото трасе и подобряването на прилежащата инфраструктура за повишаване на скоростта до 200км/ч.

Съоръженията са разделени в два участъка:

Направена е унификация на съоръженията, като те са разделени на 3 типа: