EKJ

Пешеходен мост над Фестнингсканален

Пешеходеният мост над Фестнингсканален е разположен на територията на Hvidovre Kommune.

BRO 167 – 014 е пешеходен стоманен мост, който пресича перпендикулярно Фестнингсканален. Сечението е от заварени, затворени кутиеобразни сечения, които стъпват на лагери, а те на стоманобетонни основи. Опорите се състоят от напречни стоманобетонни стени, като в основата им има по два кръгли стоманобетонни кладенеца, които сформират долното строене.