EKJ

Оценка на състоянието и анализ на Магазин Дю Норд за новото метро на Копенхаген

REFERENCE: Magasin Du Nord


Mагазин Дю Норд е търговски център намиращ се в центъра на Копенхаген. Той се състои от няколко сгради, някои от които построени преди повече от 160 години.

Необходимостта от оценка и анализ на Mагазин Дю Норд е продиктувана от строящата се нова линия на метрото, част от която минава непосредствено под сградата.

Направено е обследване (на място и от архиви от общината) и лазерно заснемане на сградите, след което е направен 3D модел, който е използван за анализ на сградата (чрез Robot Structural Analysis). От анализа на софтуера са взети решения за последващото строителство на метрото.