EKJ

Дания

Оценка на Magasin Du Nord за новото метро на Копенхаген

Нова железопътна линия Copenhagen – Ringsted – участък TP10

Spuns Syd – част от южната дъга на околовръстното на Silkeborg

Тунел Fehmarnbelt – Комбиниран (пътно – железопътнен)

Пешеходен мост над Fæstningskanalen

Нова Odense Университетска Болница ( New OUH )

Работен проект на съоръженията по нова високоскоростна железопътната линия – Fehmern – Ringsted

Винге Център (Фредериксунд, Дания)

E8001 – Железопътни гари в участъка от Vordingborg до Nykøbing Falster (Ringsted – Fehmarn, Дания)