EKJ

Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: ЖП участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; Участък Елин Пелин – Ихтиман

REFERENCE: Viaducts - Elin Pelin-Ihtiman 


Изготвяне на ПУП и технически проекти за проект: “Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: ЖП участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”: за участък Елин Пелин – Ихтиман

Целите на модернизацията на железопътния участък София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември са подобряване на безопасността на железопътната отсечка, увеличаване на скоростта по железопътния участък, увеличаване на капацитета и намаляване на замърсяването на околната среда.

Настоящият технически проект засяга проектирането на две стоманобетонни железопътни естакади на два коловоза.


Естакада на км 30+217

 • Състой се от 6 средни отвора по 30 м и 2 крайни по 27 м. Така естакадата става с обща дължина 234м.
 • Съоръжението е ситуирано в хоризонтална крива с радиус 1500 м за левия коловод по посока Ихтиман и 1504м за десен коловоз.
 • Стоманобетонна рамкова конструкция.
 • Един отвор на конструкцията се състой от 8 броя предварително изготвени стоманобетонни греди с дължина 22м и единично тегло 35 тона.
 • Гредите са обединени на място със замонолитваща плоча в обща плочогредова конструкция.
 • В надлъжно направление гредите се замонолитват с вертикалните опори и устоите.
 • Фундирането е предвидено с изливни „висящи“ пилоти с Ø1,2 м и дължина 20 м.
 • В двата края на съоръжението са предвидени дилатационни фуги.
 • Зад устоя има подпорна стена, която поема действията от земен натиск.

Естакада на км 30+756

 • Състой се от 12 средни отвора по 30 м и 2 крайни по 27 м. Така естакадата става с обща дължина 41 4м.
 • Съоръжението е ситуирано в хоризонтална крива с радиус 1500 м за левия коловод по посока Ихтиман и 1504 м за десен коловоз.
 • Стоманобетонна рамкова конструкция.
 • Един отвор на конструкцията се състой от 8 броя предварително изготвени стоманобетонни греди с дължина 22 м и единично тегло 35 тона.
 • Гредите са обединени на място със замонолитваща плоча в обща плочогредова конструкция.
 • В надлъжно направление гредите се замонолитват с вертикалните опори и устоите.
 • Фундирането е предвидено с изливни „висящи“ пилоти с Ø1,2 м и дължина 20 м.
 • В двата края на съоръжението са предвидени дилатационни фуги.
 • Зад устоя има подпорна стена, която поема действията от земен натиск.