EKJ

TЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ВИАДУКТА V16 НА КМ 6+320.35

REFERENCE: 2019 - Italy Viaduct


Изготвяне на технически проект за проект за строителство на виадукт V16 на км 6+320.35 в Италия

Целите на новата магистрала са увеличаване на скоростта и капацитета по участъка и намаляване на замърсяването на околната среда.

Проекта засяга връхната конструкция на комбинирания стомано-стоманобетонен мост.


Мост V16 на км 6+320.35