EKJ

TЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА УЧАСТЪК KHEVI-UBISA-SHORAPANI-ARGVETA (МАГИСТРАЛА E60)

REFERENCE: 2019 - Виадукти Грузия


Изготвяне на технически проект за проект за строителство на участък Khevi-Ubisa-Shorapani-Argveta (магистрала Е60)

Целите на новата магистрала са увеличаване на скоростта и капацитета по участъка и намаляване на замърсяването на околната среда.

Настоящият технически проект засяга проектирането на горното строене на шест стомано-стоманобетонни комбинирани моста.


Мост 3101 (1АТ) на км 1+257

 • Състой се от 10 отвора по 48 м и 2 отвора по 60 м. Така естакадата става с обща дължина 600 м.
 • Съоръжението е ситуирано в хоризонтална крива с радиус 3100 м.
 • Стомано-стоманобетонна комбинирана конструкция.
 • Един отвор на конструкцията се състой от 3 броя стоманени греди (I-профили), свързани помежду си със 6 стоманени L-профила.
 • Гредите са обединени на място със замонолитваща плоча в обща плочогредова конструкция.
 • В двата края на съоръжението са предвидени дилатационни фуги.
 • Горното строене е свързано с долното строене посредством сеизмични еластомерни лагери.

Мост 3102 (2АТ) на км 2+068

 • Състой се от 9 отвора по 60 м, 4 отвора по 54 м, 1 отвор от 48 м и 1 отвор от 42 м. Така естакадата става с обща дължина 846 м.
 • Съоръжението е ситуирано в две хоризонтални криви с радиуси съответно 800 м и 3500 м.
 • Стомано-стоманобетонна комбинирана конструкция.
 • Един отвор на конструкцията се състой от 3 броя стоманени греди (I-профили), свързани помежду си със 6 стоманени L-профила.
 • Гредите са обединени на място със замонолитваща плоча в обща плочогредова конструкция.
 • В двата края на съоръжението са предвидени дилатационни фуги.
 • Горното строене е свързано с долното строене посредством сеизмични еластомерни лагери.

Мост 3104 (4АТ) на км 5+859

 • Състой се от 4 отвора по 60 м, 1 отвор от 54 м, 2 отвора по 48 м и 1 отвор от 72 м. Така естакадата става с обща дължина 462 м.
 • Съоръжението е ситуирано в хоризонтална крива с радиус 750 м.
 • Стомано-стоманобетонна комбинирана конструкция.
 • Един отвор на конструкцията се състой от 3 броя стоманени греди (I-профили), свързани помежду си със 6 стоманени L-профила.
 • Гредите са обединени на място със замонолитваща плоча в обща плочогредова конструкция.
 • В двата края на съоръжението са предвидени дилатационни фуги.
 • Горното строене е свързано с долното строене посредством сеизмични еластомерни лагери.


Мост 3101 (1ТА) на км 1+246

 • Състой се от 5 отвора по 60 м, 4 отвора по 58 м, 1 отвор от 54 м и 2 отвора по 42 м. Така естакадата става с обща дължина 630 м.
 • Съоръжението е ситуирано в хоризонтална крива с радиус 3700 м.
 • Стомано-стоманобетонна комбинирана конструкция.
 • Един отвор на конструкцията се състой от 3 броя стоманени греди (I-профили), свързани помежду си със 6 стоманени L-профила.
 • Гредите са обединени на място със замонолитваща плоча в обща плочогредова конструкция.
 • В двата края на съоръжението са предвидени дилатационни фуги.
 • Горното строене е свързано с долното строене посредством сеизмични еластомерни лагери.

Мост 3102 (2ТА) на км 2+071

 • Състой се от 10 отвора по 60 м, 2 отвора по 54 м, 3 отвора по 48 м и 1 отвор от 42 м. Така естакадата става с обща дължина 894 м.
 • Съоръжението е ситуирано в две хоризонтални криви с радиуси съответно 800 м и 3500 м.
 • Стомано-стоманобетонна комбинирана конструкция.
 • Един отвор на конструкцията се състой от 3 броя стоманени греди (I-профили), свързани помежду си със 6 стоманени L-профила.
 • Гредите са обединени на място със замонолитваща плоча в обща плочогредова конструкция.
 • В двата края на съоръжението са предвидени дилатационни фуги.
 • Горното строене е свързано с долното строене посредством сеизмични еластомерни лагери.

Мост 3104 (4ТА) на км 5+833

 • Състой се от 5 отвора по 54 м, 1 отвор от 72 м и 2 отвора по 48 м. Така естакадата става с обща дължина 438 м.
 • Съоръжението е ситуирано в хоризонтална крива с радиус 750 м.
 • Стомано-стоманобетонна комбинирана конструкция.
 • Един отвор на конструкцията се състой от 3 броя стоманени греди (I-профили), свързани помежду си със 6 стоманени L-профила.
 • Гредите са обединени на място със замонолитваща плоча в обща плочогредова конструкция.
 • В двата края на съоръжението са предвидени дилатационни фуги.
 • Горното строене е свързано с долното строене посредством сеизмични еластомерни лагери.